Home | Russian
News
 


Our projects

Новости
«РЖД Интернешнл» д.o.o. учествује у изложби EXPO-RUSSIA SERBIA 2016
18.01.2016
Србија, Београд, 16- 18. март 2016.

    «РЖД Интернешнл» д.о.о. је специјализована инжењеринг компанија  у саставу холдинга «Руске железнице» («РЖД»), која нуди читав комплекс услуга и технологија у области железничког грађевинарства – од почетне фазе пројектовања и детаљног проучавања пројекта до потоње реализације «под кључ» у било којој земљи света. «РЖД Интернешнл» д.о.о.  се ослања на акумулирано у домаћој железничкој индустрији колосално интелектуално и практично искуство, на напредне руске и иностране технологије, а такође користи најсавременију опрему и технологије. За многе правце компанија у свом арсеналу поседује техничка решења,  која немају аналоге у свету. Постојање код руских железничара вишегодишње богате праксе и школе свеобухватне изградње железничке инфраструктуре у најразличитијим климатским и геолошким условима, као и њеног  ефикасног и безбедног коришћења је неоспорна предност.

«РЖД Интернешнл»  пружа следећи комплекс услуга: предпројектна истраживања и пројектовање; процена могућности реализације пројекта; израда концепција развоја; дизајнирање; изградња железничке инфраструктуре; електрификација; изградња путничких станица и теретних терминала; испурука железничких композиција,  опреме за сигнализацију и комуникацију; техничко одржавање и сервисирање железничке инфраструктуре и контрола транспорта; обука  иностраних стручњака и др.

Все новости